Som privat børnepasser er jeg godkendt af Odense kommune til at passe ialt 5 børn.
Kommunen fører også tilsyn med os private.

Prisen for en plads her hos mig er 7599,- pr md

Man skal, for at være berettiget til tilskud til en privat børnepasser, skrives op til en dagplejeplads på den kommunale liste. Når man bliver kontaktet og tilbudt plads, SKAL man ringe og sige nej tak, da man har valgt en privat børnepasser.

Det kommunale tilskud i 2017 for en fuldtidsplads er 5204,- kr. md. (Tilskuddet justeres af kommunen hvert år, og jeg retter op på beløbet her) Jeres egenbetaling vil herefter være 2395,- kr. pr. mdr. (En kommunal dagpleje koster 2742,- kr i egen betaling  og en vuggestue koster 3158,-kr)

Der skal betales alle 12 måneder!
De 7599,- kr. betales forud, SENEST den sidste hverdag i måneden. Tilskuddet får du direkte fra kommunen (på din nem-konto) ca. d. 10. i den efterfølgende måned. Har jeg ikke pengene til rådighed inden D 3, bliver der pålagt gebyr på 250kr, og jeg kan nægte modtagelse af barnet i dagplejen. Hvis 3.rykker ikke betales, bliver i uden advarsel meldt til inkasso som går videre med sagen.

Pladsen betales månedvis forud og priserne reguleres hver d. 1. januar. (ikke nødvendigvis hvert år)

Man kan booke plads højst to måneder inden opstart, mod et depositum på 2599,- kr. (Depositummet fratrækkes første måneds betaling, dog refunderes ikke hvis i vælger ikke at starte op)

Pasningsaftale skal have en varighed af minimum tre måneder og opsigelsen er ligeledes også på tre måneder.

 

Der gives også søskenderabat til privat dagpleje.
Se evt. også: www.odensekommune.dk

Opsigelsen
Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel senest d 1.
Juli måned kan ikke opsiges, da denne måneds betaling er dagplejerens feriepenge dog med undtagelse ved børnehavestart.
Husk også at det er vigtigt at tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da det er den, der skal dække, hvis barnet falder og slår sig i vores hjem, i haven eller andre steder.
 
 

Adresse:

Dagplejen Hunderup
Læssøegade 100
5230 Odense M

Åbningstider:

Mine åbningstider er:

Mandag - Fredag: 7.00 - 16.00
Ved forsinkelser indimellem, er jeg fleksibel så i skal ikke stresse jer